Kreator Dyktand
Jak używać programu
Wybierz litery, które mają zostać zastąpione kratkami:
ż/rz
ó/u
h/ch
ą/om
ę/em
u/ł

Wpisz tekst dyktanda:

Autorzy: Klaudia Szlagor, Piotr Szlagor